Track and trace oplossing voor de sierteeltsector

Innovatie door een onderzoeksgedreven aanpak.

De Nederlandse sierteeltmarkt is de grootste ter wereld, daar zijn we trots op. De markt verandert echter snel. Schaalbaarheid en digitalisatie zijn essentiële factoren geworden om concurrerend te blijven en marktaandeel vast te houden.

Ons negen maanden durende (academische) onderzoek in de sierteeltsector laat zien dat er op het gebied van productiviteit, kwaliteit en efficiëntie grote stappen gemaakt kunnen worden door RFID tracking technologie te combineren met een moderne en gebruiksvriendelijke app. Dit verhoogt de efficiëntie en transparantie voor individuele bedrijven alsmede in de logistieke keten. Zo blijft de Nederlandse sierteeltsector voorop lopen op het internationale speelveld.

Een effectiviteitsslag

Het verbinden van de logistieke keten leidt tot effectievere processen voor de stakeholders.

Kwaliteitsverbetering

Goed inzicht in, en controle over de staat van bederfelijke waren zorgt voor een hogere kwaliteitsstandaard.

Duurzame groei

Automatisering en daarme de optimalisatie van processen verschuift de focus naar duurzame groei.

Maak werken, zoeken, volgen en vinden gemakkelijk.

Beam software is ontwikkeld om eenvoudig te zijn. Het laat u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken op partijnummers of certificaatnummers en geeft op een plattegrond weer waar u pallets en overige voorraad kunt vinden. Daarnaast toont het relevante productinformatie, zoals cultivar, locatietemperatuur, partijgrootte en fusttype.

Maak werken, zoeken, volgen en vinden gemakkelijk.

Beam software is ontwikkeld om eenvoudig te zijn. Het laat u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken op partijnummers of certificaatnummers en geeft op een plattegrond weer waar u pallets en overige voorraad kunt vinden. Daarnaast toont het relevante productinformatie, zoals cultivar, locatietemperatuur, partijgrootte en fusttype.

Maak werken, zoeken, volgen en vinden gemakkelijk.

Beam software is ontwikkeld om eenvoudig te zijn. Het laat u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken op partijnummers of certificaatnummers en geeft op een plattegrond weer waar u pallets en overige voorraad kunt vinden. Daarnaast toont het relevante productinformatie, zoals cultivar, locatietemperatuur, partijgrootte en fusttype.

Maak werken, zoeken, volgen en vinden gemakkelijk.

Beam software is ontwikkeld om eenvoudig te zijn. Het laat u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken op partijnummers of certificaatnummers en geeft op een plattegrond weer waar u pallets en overige voorraad kunt vinden. Daarnaast toont het relevante productinformatie, zoals cultivar, locatietemperatuur, partijgrootte en fusttype.

Maak werken, zoeken, volgen en vinden gemakkelijk.

Beam software is ontwikkeld om eenvoudig te zijn. Het laat u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken op partijnummers of certificaatnummers en geeft op een plattegrond weer waar u pallets en overige voorraad kunt vinden. Daarnaast toont het relevante productinformatie, zoals cultivar, locatietemperatuur, partijgrootte en fusttype.

Maak werken, zoeken, volgen en vinden gemakkelijk.

Beam software is ontwikkeld om eenvoudig te zijn. Het laat u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken op partijnummers of certificaatnummers en geeft op een plattegrond weer waar u pallets en overige voorraad kunt vinden. Daarnaast toont het relevante productinformatie, zoals cultivar, locatietemperatuur, partijgrootte en fusttype.

Maak werken, zoeken, volgen en vinden gemakkelijk.

Beam software is ontwikkeld om eenvoudig te zijn. Het laat u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken op partijnummers of certificaatnummers en geeft op een plattegrond weer waar u pallets en overige voorraad kunt vinden. Daarnaast toont het relevante productinformatie, zoals cultivar, locatietemperatuur, partijgrootte en fusttype.

Maak werken, zoeken, volgen en vinden gemakkelijk.

Beam software is ontwikkeld om eenvoudig te zijn. Het laat u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken op partijnummers of certificaatnummers en geeft op een plattegrond weer waar u pallets en overige voorraad kunt vinden. Daarnaast toont het relevante productinformatie, zoals cultivar, locatietemperatuur, partijgrootte en fusttype.

Een oplossing voor iedereen. Samen nog sterker.

Kwekers

Automatisering & kwaliteitscontrole.

Nederlandse kwekers staan bekend om hun kennis en dominante marktpositie. The internationale en concurrerende markt en het steeds strengere toezicht op gebruik van chemicaliën vraagt om opschaling, innovatie en samenwerking in de logistieke keten. RFID tracking technologie staat bekend als een betrouwbaar middel om de controle over bedrijfsprocessen te vergroten terwijl het menselijke fouten terugdringt en transparantie verhoogt tussen u en uw partners en klanten.

Productie - Logistiek

Proces & voorraadbeheer

Waar het ene proces eindigt, begint een nieuw proces. Uit ons marktonderzoek blijkt dat het van essentieel belang is voor de productkwaliteit om precies te weten waar en onder welke omstandigheden bloembollen, snijbloemen en ander bederflijk waar worden opgeslagen of vervoerd. Een combinatie van RFID 'checkpoints' en Internet of Things (IoT) loggers geeft u niet alleen de mogelijk te zien wat uw magazijn binnenkomt en verlaat, maar het geeft u ook maximale controle over de kwaliteit van uw voorraad. Altijd de juiste temperatuur en geen tijd verspild aan het zoeken naar voorraad.

Productie - Logistiek

Proces & voorraadbeheer

Waar het ene proces eindigt, begint een nieuw proces. Uit ons marktonderzoek blijkt dat het van essentieel belang is voor de productkwaliteit om precies te weten waar en onder welke omstandigheden bloembollen, snijbloemen en ander bederflijk waar worden opgeslagen of vervoerd. Een combinatie van RFID 'checkpoints' en Internet of Things (IoT) loggers geeft u niet alleen de mogelijk te zien wat uw magazijn binnenkomt en verlaat, maar het geeft u ook maximale controle over de kwaliteit van uw voorraad. Altijd de juiste temperatuur en geen tijd verspild aan het zoeken naar voorraad.

Export

Het verhaal van uw product.

Om uw klanten de hoogste kwaliteit te beloven, moeten zowel u als uw klanten erop vertrouwen dat de producten correct zijn opgeslagen en zijn getransporteerd. De Beam track & trace systemen maken processen inzichtelijk, transparant en minimaliseren te kans op menselijke fouten in de logistieke keten. De procesdata wordt veilig opgeslagen en is niet vervalsbaar. Zo weet u altijd zeker dat het verhaal en de kwaliteit van uw product is zoals u dat bedoeld heeft.