Projecten en Nieuws

Project
July 19, 2019
Sam van Gammeren

Implementatie Beam track & trace en digitaal voorraadbeheer bij J. Heemskerk & Zn.

Implementatie Beam track & trace en digitaalvoorraadbeheer bij J. Heemskerk & Zn.

Alsgroeiend bedrijf wil je ten alle tijde de kwaliteit van het product kunnenwaarborgen. Bij J. Heemskerk & Zn. worden hoofdzakelijk tulpen-, narcissen-en hyacintenbollen geteeld voor o.a. de export op China. Wanneer de bloembollengerooid worden start het logistieke proces. Daarin worden de bollen opgeslagen,gesorteerd, geëxporteerd of klaargezet om uiteindelijk weer geplant te worden.Tijdens de bewaring van bloembollen is het essentieel om controle te hebben ophet logistieke proces. Medio 2019 heeft J. Heemskerk & Zn.  Daarom gekozen voor de implementatie van deBeam tracking & tracing app.

“Tijdens de bewaring van bloembollen is het essentieelom controle te hebben op het logistieke proces.”

Bloembollenzijn een levend product. Gedurende het bewaringsproces worden daarom debloembollen vele malen verplaatst tussen verschillende koelcellen of zogenoemdedroogwanden, elk met een andere temperatuur, om de ontwikkeling en kwaliteit testuren. Middels de Beam app weet men nu op elk moment waar een partijbloembollen nú is, en waar deze in het verleden geweest is.

Maximale controle door beheersing van het hele bewaringsproces.

Tracking ( = het volgen van een partij) begint bij het rooienvan de bloembollen op het land, die in kuubskisten of gaasbakken wordenbewaard. Op het land of bij binnenkomst in het bedrijf wordt een partijaangemaakt en alle partij-informatie over de soort, klant en het aantal kisteningevoerd. Daarna begint het tracking-proces. Vanaf een iPad op de heftruck,een mobiele telefoon óf computer houdt men daarna eenvoudig verplaatsingen,splitsingen of bewerkingen bij. Door middel van de takenlijst worden taken toegewezenaan verschillende werknemers. Met Tracing( = het nagaan van de historie van een partij) ziet men in de Beam app in éénoogopslag wanneer een partij is aangemaakt, hoe vaak deze verplaatst is en doorwie. Zo heeft J. Heemskerk & Zn. altijd grip op de logistiek én dekwaliteit van haar bloembollen.