Via de instellingen pagina in Beam is het mogelijk om de organisatie in te richten naar wens, hier leggen we uit wat de meest voorkomende instellingen doen.

Betalingen en rekeningen

Hier kan je de maandelijkse facturen door Stripe terugvinden.

Items

Via het item scherm kan je instellingen vinden voor je itemscherm. Via de visuele weergave kan de naam van het itemscherm aangepast worden. Bij sommige organisaties zal dit weergegeven zijn als “partijen”.

Via eigenschappen vind je welke eigenschappen zijn toegewezen in jouw organisatie en welke dus weergegeven worden in de kolommen; denk hierbij aan bijvoorbeeld een categorie, het aantal in voorraad of een EAN. Als er een eigenschap wordt geselecteerd kan hier simpel de benaming aangepast worden.

Via de kolom volgorde kan je aanpassen op welke plek in de kolommen een bepaalde eigenschap wordt weergegeven. Door te slepen wisselen de kolommen in volgorde.

Containers geeft de optie om toe te voegen of aan te passen welke containers jouw organisatie gebruikt, denk hierbij aan dozen, kisten of fusten. Alles wat jij wil toevoegen is mogelijk.

Verwerken geeft de mogelijkheid om te bepalen of het mogelijk is om items of partijen te splitsen in meerdere partijen. Ook kan je hier bepalen welke waardes er gesplitst moeten worden.

Als je niet wil splitsen maar items simpelweg wil afboeken kan dat ingesteld worden via afboeken. Hier kan je ook een aantal standaard redenen voor afboeken invoeren.

Custom filter knop geeft de mogelijkheid om zelf een filter in te stellen die voor jouw organisatie relevant is. Wil je bijvoorbeeld filteren op een bepaalde maat of seizoen? Door dit te selecteren kan je makkelijker in je partijen zoeken.

Orders

Rapen geeft de instellingen weer van de raap-modus, ook wel het “vullen” van een order.

Item eigenschappen geeft de mogelijkheid om te selecteren welke eigenschappen van items weergegeven worden tijdens het rapen van een order. Denk hierbij aan een bepaalde maat of categorie.

Gebruik locatieloze order kan aangezet worden als je tijdens het rapen van een order niet je gehele plattegrond wil zien met alle cellen. Deze optie zorgt er voor dat er alleen een lijst met te rapen items wordt weergegeven. Via een drop-down menu is dan te selecteren vanaf welke cel de items geraapt worden.

Verhuur modus geeft de optie om voltooide orders weer terug te halen, handig als je bijvoorbeeld items tijdelijk levert.

Keuringen

Voor keuringen en inspecties kan je net zoals bij items en orders een aantal dingen personaliseren, denk hierbij aan eigenschappen of de volgorde.

Tabel selectiemodus geeft de mogelijkheid om er voor te kiezen om meerdere keuringen tegelijk te selecteren.

Grid en Locatie

Hier is het mogelijk om aan te passen hoe jouw plattegrond ingedeeld wordt. Je kunt zoveel locaties maken als nodig is om je magazijnindeling nauwkeurig weer te geven en elke locatie kan verder worden onderverdeeld in sublocaties.

Selecteer “plattegronden intekenen”. Via de knop “nieuwe locatie” kun je vervolgens een locatie aanmaken waar items geplaatst kunnen worden. Door een vak slepend te vergroten of te verkleinen kan je de plattegrond er visueel uit laten zien zoals het er bij jouw organisatie uitziet.

Bij de cel instellingen is vervolgens zaak dat je aangeeft wat de afmetingen zijn van de opslagplaats. Het aantal rijen, de diepte en de capaciteit zijn vrij invulbaar. Ook is het mogelijk om aan te geven hoe de cel er visueel uitziet, zoals in de afbeelding hier onder aangetoond.

Als je uiteindelijk je plattegrond van een hal af hebt kan je simpelweg op “nieuwe plattegrond” klikken om een volgende hal aan te maken. Herhaal simpelweg de vorige stappen om de nieuwe plattegrond in te delen.

Na het configureren van de velden en kolommen staat uw plattegrond klaar om items in te plaatsen.

Het is mogelijk om bepaalde informatie over een cel toe te voegen. Zodra de plattegrond naar wens is ingedeeld kan deze informatie toegevoegd worden. Open de plattegrond en selecteer “custom spot instellingen.”